GHK AUG 原廠零件 AUG-06 拉柄組 GHK-AUG-06

NT$150

分類:

描述

*AUG零件價格:

AUG-01 火帽組 450
AUG-02 瓦斯座(整組) 900
AUG-02-1 瓦斯座主體(不含螺母等小零件) 600
AUG-03 瓦斯座定位組 150
AUG-04 前背帶環 150
AUG-05 握把組 450
AUG-06 拉柄組 150
AUG-07-1 有鏡提把 N/A
AUG-07-2 1.5倍鏡 N/A
AUG-07-3 有鏡提把配件 600
AUG-08-1 20吋槍管 1500
AUG-08-2 16吋槍管 1200
AUG-08-3 14吋槍管 1200
AUG-09 上槍身 2400
AUG-10 膛座 150
AUG-11-1 500L內管 540
AUG-11-2 400L內管 450
AUG-11-3 345L內管 390
AUG-12 HOP UP組 150
AUG-13 HOP UP橡皮 150
AUG-14 覆進簧組 600
AUG-15 標準飛機 600
AUG-15 特規飛機 (請註明規格:1焦耳/超低速) 750
飛機緩衝O環(黑色) 60
飛機氣密O環(黑色) 60
AUG-16 槍機組 900
AUG-17 覆進簧頂桿 150
AUG-18 緩衝座 150
AUG-19 下槍身 2400
AUG-20 板機 90
AUG-21 保險 90
AUG-22 板機連桿 150
AUG-23 槍身結合座 300
AUG-24 後定 150
AUG-25 自動撥桿 150
AUG-26 撞針 150
AUG-27 擊鎚 240
AUG-28 副板機 240
AUG-29 主板機 300
AUG-30 板機盒 300
AUG-31 後插銷定位塊 90
AUG-32 後背帶環插銷 180
AUG-33 彈匣釋放扣 90
AUG-34 清槍工具蓋 90
AUG-35 後托蓋 300
AUG-36 防塵蓋 90

AUG-M-01 上彈頭組 150
AUG-M-02 彈匣主體 750
AUG-M-03 彈匣外殼 480
AUG-M-04 含彈唇 90
AUG-M-05 瓦斯氣閥 450
AUG-M-06 灌氣嘴 150
AUG-M-07 彈匣撥桿組 90
AUG-M-08 彈匣儲氣管底蓋 300
AUG-M-09 彈匣底蓋 150
AUG-K-1 A3戰術鏡軌提把 1200
AUG-K-3 前戰術護木 1800
AUG-K-4 AUG-14吋槍管組 2400
AUG-K-5 AUG-16吋槍管組 2400
AUG-K-6 AUG-20吋槍管組 2700

其他零件:

AUG彈匣氣管O環(4條一組) 60
瓦斯氣閥救星 (4條一組) 90
CO2氣閥救星 (2條一組) 60